Privacybeleid Stair Repair

Wie is er verantwoordelijk voor mijn gegevens bewerking?
Stair Repair, gevestigd aan de Montfoorthof 109, 1106JS Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stair Repair verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Stair Repair, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan Stair Repair gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of Stair Repair klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Stair Repair, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een offerte aanvraagt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met Stair Repair

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van de geleverde dienst.
Als jij gebruik maakt van onze diensten, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw project uit te kunnen voeren en je op de hoogte te kunnen houden over de uitvoering. Ook voor eventuele reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze onderaannemers) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens voor marketing.

Gepersonaliseerde advertenties.
Wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen je advertenties tonen op Stair Repair en andere websites. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n). Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.

Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord.

We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Want reviews helpen om te vinden wat je zoekt.

Als je een review schrijft, kies jij of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een alias gebruiken. Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen.

Gegevens voor prijsvragen en acties.
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.
Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Gegevens om fraude tegen te gaan.
Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Social media.
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via ‘like en share’ knoppen op Stair Repair, met je vrienden delen op je social media account. Stair Repair krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Onderaannemers.
Wanneer jij via Stair Repair een dienst af neemt kan het voorkomen dat wij gebruik moeten maken van onderaannemers, deze krijgt de volgende gegevens van ons adres, telefoonnummer en naam. Deze heeft de onderaannemer nodig om te weten waar hij de dienst moet verlenen en om in contact te komen.
Als je met ons contact opneemt naar aanleiding van een dienst bij één van onze onderaannemers, kunnen wij aan de onderaannemer jouw vraag of klacht doorsturen, ten behoeve van het afhandelen daarvan.

Distributie- en logistieke partners.
Om jouw dienst te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributiepartners. Deze partijen ontvangen jou, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze jouw materialen op de juiste manier kunnen bezorgen, zodat wij kunnen beginnen op de klus.

Andere externe dienstverleners.
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • Het ondersteunen bij onze klantenservice;
  • Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
  • Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

    De overheid.

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Hoe gaan wij om met gegevens van onze particuliere en zakelijke verkooppartners?
Met gegevens van onze particuliere en onderaannemers gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacybeleid ook voor onze onderaannemers.

Wanneer je via ons een dienst uitvoert dan slaan wij behalve de contactgegevens die je doorgeeft (de naam van jouw bedrijf, de naam van de contactpersoon van jouw bedrijf, e-mailadres, jouw contactadres (en eventuele andere adressen), betaalgegevens en je telefoonnummer) ook jouw KVK-nummer en jouw btw-nummer op.

Wij bewaren de gegevens uit het verkoopaccount zolang je actief verkoper bij ons bent. Daarna verwijderen wij jouw gegevens, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren. Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens minimaal gedurende 7 jaar bewaren.

Waar slaan wij jouw gegevens op?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Stair Repair neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via info@stairrepair.nl

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie.
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage.
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen. Aanvraag versturen naar info@Stairrepair.nl

Recht op correctie.
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Aanvraag versturen naar info@Stairrepair.nl

Recht om bezwaar te maken.
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen. Aanvraag versturen naar info@Stairrepair.nl

Recht op beperking.
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via info@Stairrepair.nl

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen.
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw gegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Aanvraag versturen naar info@Stairrepair.nl

Recht om een klacht in te dienen.
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op via info@Stairrepair.nl. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Stair Repair met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons via info@Stairrepair.nl. We helpen je graag.